IX Seminarium Naukowym „ Automatyk i elektryk – zawody na czasie”